Press / PR

Biotope AS består av arkitekter og fuglekikkere Tormod Amundsen, Elin Taranger og Alonza Garbett. Biotope er basert i Vardø / Varanger.

Under følger en serie fotos som kan lastes ned og er tilgjengelige for aviser og media som ønsker bilder i forbindelse med artikler om Biotope eller fuglekikking / naturbasert reiseliv. Biotope bidrar med fotos av både fugler, arkitektur og landskap i mange sammenhenger. Ta gjerne kontakt med oss ved behov.

Kort om Biotope: 


Biotope er verdens første og eneste " fuglekikker-arkitektkontor". Vi designer fuglekikkerskjul, fugletårn, fotoskjul, utendørs amfiteatre, vindskjul, moderne gapahuker og andre typer naturtilrettelegging. 

I tillegg til å designe arkitektur for naturopplevelser jobber vi i Biotope med helhetlig destinasjonsutvikling. Biotope er basert i Varanger, og vi har siden 2009 jobbet målrettet med å etablere Varanger som verdens fremste arktiske fugledestinasjon. Dette arbeidet innebærer oppføring av arkitektur dedikert fugle- og naturopplevelser. Vi tenker hele tiden helhet og lager også PR-materiell for både destinasjoner og reiselivsaktører. Dette er eksempelvis fuglekart, infofoldere, blogg-artikler, foredragsturneer, utstillinger og mye annet. I Varanger samarbeider vi tett med lokale og regionale reiselivsaktører. Resultatet er en destinasjon som har hatt en markant vekst i reiselivsnæringen de siste årene. Dette tillegges i stor grad besøkende fuglekikkere fra mange ulike land. I dag jobber Biotope med naturtilrettelegging og destinasjonsutvikling flere steder i Norge, fra Lista i sør til Smøla og Ørlandet i midt-Norge til Varanger i nord.

Vi kan levere tegninger og ferdige fuglekikkerskjul. Trenger du et fuglekikkerskjul, et fugletårn, et fotoskjul eller en annen form for naturtilrettelegging er du velkommen til å kontakte oss. Vi kan bistå med alt fra konseptutvikling til tegningssett for fuglekikkerskjul og videre til helhetlige destinasjonsplaner. 


Varanger fugleskjul og moderne gapahuker, fotos
Varanger Bird hides & wind shelters, photos
click on any image for slide show view

 
Download full resolution image: http://bit.ly/1GjUX1FKongsfjord naturrom 
er et lukket vindskjul på kanten av en klippe ute på Veines-halvøya. Skjulet er jernvitrolbehandlet på utsiden, noe som gir en fin tung gråfarge som passer fint i det harde landskapet. Innsiden er kledd i ubehandlet furu og gir et lunt preg. Et stort vindu gir fantastisk utsikt over Barentshavet. Dette kan også kalles en stormhytte, og å sitte i lé på denne plassen i heftig uvært er en spekakulær opplevelse. 
På oppdrag fra Berlevåg kommune og Kongsfjord Gjestehus (finansiert av Berlevåg kommune, Miljødirektoratet og Kongsfjord Gjestehus)


Download full resolution image: http://bit.ly/1vJ8Uy3

Ekkerøy fugleskjul 
er en type moderne gapahuk / vindskjul / fugleskjul strategisk plassert på et av Varangers viktigste overvintringsområder for arktiske dykkender, og i nærheten av fuglefjellet på Ekkerøy. Skjulet som i sin helhet er laget av kortreist Pasvikfuru gir lé for vær og vind på nøkkelloklitet i Varanger. 
På oppdrag fra Nasjonale Turistveger (finansiert av Nasjonale Turistveger og Miljødirektoratet)

Download full resolution image: http://bit.ly/12WhpPr

Download full resolution image: http://bit.ly/12WhpPr

Steilnes fugleskjul 
er plassert på det sørvestlige punktet på Vardøya, med utsikt over det ekstremt fuglerike Bussesundet. Dette området huser verdens største ansamling av praktærfugler, med flokker på opptil 14 000 individer. Fugleskjulet er en type moderne gapahuk som består av to romligheter, med utsikt mot henholdsvis sør og vest, og besøkende kan velge hvor man sitter alt etter vindretning. Som med alle fugleskjulene i Varanger er dette skjulet bygget av lokale håndverkere. 
På oppdrag fra Nasjonale Turistveger (finansiert av Nasjonale Turistveger og Miljødirektoratet). Skrovnes vindskjul 
er en moderne type gapahuk, plassert på et av Båtsfjords mest populære turmål, ca 40 minutters gange fra Båtsfjord sentrum. Skjulet gir le for vær og vind på en svært utsatt plass yttert på et nes. To ulike rom, delt av et stort panoramavindu, gir mulighet for lé selv ved ulike vindretninger. 
På oppdrag fra Båtsfjord kommune (finansiert av Båtsfjord kommune og Miljødirektoratet, gjennom Varanger Næringssenter)

Download full resolution image: http://bit.ly/1qERS8v

Hornøya fugleskjul
er det andre fugleskjul som ble realisert i Varanger. Det er plassert ved foten av Norges lettest tilgjengelige fuglefjell, Hornøya. Med sine 100 000 sjøfugler er dette en nøkkelattraksjon i Varanger. Fugleskjulet gir lé, samt at det bidrar til å kanalisere trafikken av folk i området. Gjennom god tilrettelegging fremmes Varangers unike fugleliv på en måte reduserer forstyrrelser på fuglelivet. Fugleskjulet har flere romligheter og er blitt en slags base camp for besøkende på øya. Sammenstilling av Varanger fugleskjulKontakt for mer infomasjon / bildeforespørsler: 
Contact for more info / photography request:

Tormod Amundsen
Architect MNAL / M.Arch
ceo & founding partner / daglig leder

mail tormod@biotope.no

tlf +47 99 33 49 82

www.biotope.no   //    facebook   //   twitter