31 December 2014

The Dark KnightsArctic chillout

Purple Sandpipers are some of the toughest birds on the planet. Too often these birds go by unnoticed, and they are rarely on any ´top birds list´. In fact in Varanger we often make that mistake too. The striklingly beautiful King Eiders and Steller´s Eider grab our attention. It is about time we make a tribute to the toughest of birds. These guys are found in Varanger all year, and somehow they manage survive the arctic winter.

13 December 2014

Northern Norway Architecture Award 2014 to Biotope


"Nordnorsk arkitekturpris tildeles ´Fugleskjul i Varanger´, mottaker: Biotope"

Juryens begrunnelse:
"Nordnorsk arkitekturpris 2014 gis til et prosjekt som forholder seg til årstidsrytmene og kombinerer kunnskap og erfaring fra forskjellige fagfelt. På strategiske punkter, i forhold til globale migrasjonsmønster, skaper prosjektet en diskret infrastruktur for tilstedeværelse og observasjon. Prosjektet legger til rette for miljøbevisst turisme, stedsutvikling og forskning. Her kan besøkende komme nært innpå livsrytmen til de fugleartene som gjester kysten vår hvert eneste år."