17 April 2014

Hornøya bird cliff - site development scheme / mulighetsstudie


Hornøya is perhaps the finest nature attraction in Varanger. The birdlife of Hornøya bird cliff have become famous among birders and nature photographers around the globe. In Vardø locals have a long tradition of gathering eggs on Reinøya and Hornøya, however this has not been practiced in recent years. Now locals are also increasingly becoming aware of Hornøya Island's unique position as a nature attraction. Many companies in Vardo benefit from Hornøya today through nature based tourism. With facilitation like the new bird hide / wind shelter on Hornøya, this attraction has become a destination for the city's kindergartens and schools too. 

Biotope has since 2009 promoted Varanger as a destination for birders from all over the world. We are now very happy to present this site development scheme produced on commission from Vardo Næringsforening (Vardo Business Association). This study presents Hornøya today, while we also point out how we by relatively modest budgets and means can develop Hornøya island's infrastructure, for the benefit of both birds and people.

We are experiencing an increase in visitors to this unique place, and in order to care for the birds while simoultaniously keeping Hornøya amazing for visitors we have made this study. Key actors on Hornøya have been interviewed and we have aimed for a series of infrastructure proposals that will be welcomed by both birders, photographers, scientists, locals and perhaps most importantly, the birds. With proper facilities and infrastructure we are convinced that Hornøya can be sustainably developed as a main attraction in Varanger.

This study is written in Norwegian, and meant mainly for our partners in destination development in Varanger. Still we have aimed for a highly visual document, thereby making it (visually) readable for as many as possible. We hope you enjoy this study, and we hope it will contribute to a positive development of Hornøya bird cliff. 

The following article consist of the total study, pages 1-44 (with the Norwegian intro in the text below)

Click on any image for slide-show mode

 Tormod Amundsen / Biotope

Update: visit the new www.hornoya.com (english) and www.hornoya.no (norwegian) websites for more information about Hornøya bird cliff


Utviklingsplan for Hornøya fuglefjell  

In norwegian (fra forordet til mulighetsstudien / utviklingsplanen):

Hornøya er kanskje den fremste naturattraksjonen på Varangerhalvøya. Fuglelivet og naturen på Hornøya er blitt et kjent reisemål for mange norske og utenlandske fuglekikkere. I Vardø har man lange tradisjoner for å sanke egg på Reinøya og Hornøya. I de siste årene har også lokalbefolkningen i stadig større grad blitt klar over Hornøyas unike posisjon som et turistmål. Mange bedrifter i Vardø nyter godt av at Hornøya finnes, og ikke minst forvaltes på en god og bærekraftig måte. Med tilrettelegging, som det nye fuglekikkerskjulet på Hornøya, har også denne bynære attraksjonen blitt et turmål for byens barnehager og skole. Vardø Næringsforening ønsker med denne studien å bidra til at mulighetene for å utvikle Hornøya blir best mulig belyst. 

Vardø Næringsforening representerer så godt som alle bedrifter i Vardø, og den har i tillegg en egen reiselivsgruppe. Næringsforeningen er finansiert av Vardø kommune, og er i løpet av de to siste årene blitt en sentral utvklingsaktør i Vardø Kommune. 

Biotope AS har siden 2009 aktivt promotert Varanger som reisemål for fuglekikkere fra hele verden. Biotope har base i Vardø og er sammen med Vardø Næringsforening en av utviklingsaktørene i Vardø og Varanger. Denne studien er produsert av Biotope. I samarbeid med næringsforeningen har også Biotope stått for en inkluderende prosess der alle nøkkelparter som jobber med, og i forhold til Hornøya har fått komme med innspill. Denne studien presenterer Hornøya i dag, samtiding som vi peker på hvordan man med relativt beskjedne budsjetter og virkemidler kan utvikle Hornøyas infrastruktur, slik at hensyn til både fugler og folk ivaretas best mulig. 

Formålet er å gjøre studien tilgjengelig for de aktører som jobber i forhold til Hornøyas fremtid. Dette kan være både Vardø kommune, Vardø Havn KF, forskere, Hornøyas venner, Fylkesmannen i Finnmark og eventuelt andre utviklingsaktører og potensielle reiselivsaktører. Ikke minst ser vi på dette som en mulighet for at man lokalt engasjerer seg i Hornøyas fremtid. 

Hornøya er kanskje den fremste naturattraksjonen på Varangerhalvøya. Fuglelivet og naturen på Hornøya er blitt et kjent reisemål for mange norske og utenlandske fuglekikkere. I Vardø har man lange tradisjoner for å sanke egg på Reinøya og Hornøya. I de siste årene har også lokalbefolkningen i stadig større grad blitt klar over Hornøyas unike posisjon som et turistmål. Mange bedrifter i Vardø nyter godt av at Hornøya finnes, og ikke minst forvaltes på en god og bærekraftig måte. Med tilrettelegging, som det nye fuglekikkerskjulet på Hornøya, har også denne bynære attraksjonen blitt et turmål for byens barnehager og skole. Vardø Næringsforening ønsker med denne studien å bidra til at mulighetene for å utvikle Hornøya blir best mulig belyst. 
Vardø Næringsforening representerer så godt som alle bedrifter i Vardø, og den har i tillegg en egen reiselivsgruppe. Næringsforeningen er finansiert av Vardø kommune, og er i løpet av de to siste årene blitt en sentral utvklingsaktør i Vardø Kommune. 
Biotope AS har siden 2009 aktivt promotert Varanger som reisemål for fuglekikkere fra hele verden. Biotope har base i Vardø og er sammen med Vardø Næringsforening en av utviklingsaktørene i Vardø og Varanger. Denne studien er produsert av Biotope. I samarbeid med næringsforeningen har også Biotope stått for en inkluderende prosess der alle nøkkelparter som jobber med, og i forhold til Hornøya har fått komme med innspill. Denne studien presenterer Hornøya i dag, samtiding som vi peker på hvordan man med relativt beskjedne budsjetter og virkemidler kan utvikle Hornøyas infrastruktur, slik at hensyn til både fugler og folk ivaretas best mulig. 
Formålet er å gjøre studien tilgjengelig for de aktører som jobber i forhold til Hornøyas fremtid. Dette kan være både Vardø kommune, Vardø Havn KF, forskere, Hornøyas venner, Fylkesmannen i Finnmark og eventuelt andre utviklingsaktører og potensielle reiselivsaktører. Ikke minst ser vi på dette som en mulighet for at man lokalt engasjerer seg i Hornøyas fremtid.

Tormod Amundsen / Biotope     &     Heidi Kvernevik / Vardø Næringsforening 


Stay tuned for updates on Hornøya bird cliff development.

Tormod A. / Biotope